Adatkezelési elvek


Adatkezelési elvek

Előfordulhat, hogy a privatszallas.hu oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést privatszallas.hu regisztrációhoz köti, melynek során a privatszallas.hu a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a privatszallas.hu oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról privatszallas.hu általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

A privatszallas.hu oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei, böngésző típusa, nyelve, felbontása, stb. a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a privatszallas.hu kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a DicFor oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a privatszallas.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A privatszallas.hu oldalak egyes részeinek letöltésekor privatszallas.hu kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a privatszallas.hu cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként privatszallas.hu-hoz került személyes adatok kezelése tekintetében a privatszallas.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. A privatszallas.hu ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. A privatszallas.hu tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a DicFor oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén privatszallas.hu megsemmisíti. Ezenkívül a privatszallas.hu bármikor kész arra, hogy a felhasználónak a privatszallas.hu által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

A privatszallas.hu oldalak megtekintésével a felhasználó és a privatszallas.hu távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez privatszallas.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően privatszallas.hu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a privatszallas.hu oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. A privatszallas.hu a felhasználó által a privatszallas.hu oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben privatszallas.hu tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a privatszallas.hu oldalakon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a privatszallas.hu oldalak használata során kárt okozott, úgy privatszallas.hu megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. privatszallas.hu az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


A regisztráció ingyenes!
Facebook


 Legnépszerűbb híreink
 
 

Médiaajánlat | Hogyan? | Jogi tudnivalók | Felhasználói feltételek | Adatkezelési elvek | Kapcsolat | Partnereink