Felhasználói feltételek


Felhasználási feltételek

A privatszallas.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A privatszallas.hu nem garantálja, hogy a privatszallas.hu oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a privatszallas.hu oldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. A privatszallas.hu nem vállal felelősséget és garanciát a privatszallas.hu oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a privatszallas.hu oldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett a privatszallas.hu teljes mértékben kizárja a felelősségét a privatszallas.hu oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a privatszallas.hu oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A privatszallas.hu kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban, vendégkönyvekben, hozzászólásokban, szótárakban hirdetésekben, vendéglátóhely adatbázisokban, értékelésekben, stb. és és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, feltöltött adatokért, file-ok ért, hirdetésekért, stb. azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra a privatszallas.hu által meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a privatszallas.hu oldalakon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A privatszallas.hu semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a privatszallas.hu oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a privatszallas.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a privatszallas.hu a felelősségét kizárja. Amennyiben privatszallas.hu tudomására jut, hogy akár valamely privatszallas.hu tartalom szerkesztője, felhasználója, vagy bármely más harmadik személy valamely más harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő tartalmat helyezett el a privatszallas.hu oldalakon, a jogsértő tartalmat akár előzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelősséget az adott tartalom elhelyezéséért felelős személyre hárítja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak privatszallas.hu minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.


A regisztráció ingyenes!
Facebook


 Legnépszerűbb híreink
 
 

Médiaajánlat | Hogyan? | Jogi tudnivalók | Felhasználói feltételek | Adatkezelési elvek | Kapcsolat | Partnereink