Jogi tudnivalók

Jogi tudnivalók

A privatszallas.hu oldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A privatszallas.hu oldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a privatszallas.hu a jövőben módosítja, a változásokat a privatszallas.hu oldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A privatszallas.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a privatszallas.hu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a privatszallas.hu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek, adatbázisok, média file-ok, képek, videók és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a privatszallas.hu-t illeti.

A privatszallas.hu oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a privatszallas.hu szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a privatszallas.hu különm fejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A agáncélú felhasználás körében a privatszallas.hu oldalak elhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, hangrögzítőn történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A privatszallas.hu oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a privatszallas.hu oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) a privatszallas.hu nem járul hozzá. Kivétel ez alól a privatszallas.hu oldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a privatszallas.hu oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a privatszallas.hu oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a privatszallas.hu nyitóoldalára (http://www.privatszallas.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: privatszallas.hu" megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A privatszallas.hu oldalak felhasználásának, felhasználási és jogi feltételeit, rögzítő szabályok megsértése esetén a privatszallas.hu haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.


Szállásfoglalással kapcsolatos jogi tudnivalók:

-Az oldalon elhelyezett szállásfoglaló rendszer használata mind a szállásfoglaló és a szállást kínáló személy számára teljesen ingyenes.
-Az oldal üzemeltetője semilyen felelőséget nem vállal a szállások felé a foglalások valódiságát illetően.
-Továbbá az oldal üzemeltetője semilyen nemű garanciát nem vállal a szállásfoglaló személyek felé, a foglalásukkal kapcsolatban.
-A szállás adót illetve foglalót ért bármi nemű anyagi kár esetén az oldal üzemeltetőjével szemben a károsodott semmi nemű kártérítési igénnyel nem élhet.
-Minden foglalásról a rendszer az oldal üzemeltetője számára egy darab másolatot küld amely csakis statisztikai célú felhasználásra szolgál.


A regisztráció ingyenes!
Facebook


 Legnépszerűbb híreink
 
 

Médiaajánlat | Hogyan? | Jogi tudnivalók | Felhasználói feltételek | Adatkezelési elvek | Kapcsolat | Partnereink